Innkalling til årsmøte 30.mars kl 1900 på UiA, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, andre etasje (møterommet)

Saker må meldes styret senest en uke før årsmøtet

Saksliste:

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av ordstyrer og møtesekretær
 • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Styrets årsmelding
 • Årsmeldinger
 • Regnskap for 2015
 • Budsjett for 2016
 • Årsmøtebehandling av innkomne saker
 • Fastsette medlemskontingent for 2017
 • Valg av nytt styre/valg komite
 • Avslutning
Dette innlegget ble publisert i Fra styret. Bokmerk permalenken.