Årsmøter

Nyere referater er gjort tilgjengelig på fb-siden vår og sendt medlemmer på mail. Oppdatering følger.

Årsmøte 12.april 2013

Dokumenter:

saksliste årsmøte 12april 2013

Årsmeldinger

Årsrapport styreleder 2012

ÅRSRAPPORT FRA OPPMANN FOR DET SOSIALE

Sportslig årsberetning for MASØR 2012

REGNSKAP 2012

Revisjonsrapport

Innkomne forslag: Ingen