Bli medlem

Ønsker du bli medlem i MASTERS Sørlandet (Masør)

Medlemskap i MASØR koster 525 kr pr år. Dette medlemskapet gir deg mange fordeler, blant annet 25% rabatt på Spicheren, og sosial tilhørighet i et miljø som tilbyr mye gøy.

Du registreres som medlem når du har betalt medlemskontigent, og vil da jevnlig også motta informasjon pr e-post om «tingsomskjer», for eksempel om sosiale aktiviteter  og svømmestevner etc.

Som medlem vil du kunne bli medlem av den lukkede Facebook gruppen Masør (Master Sørlandet) hvor mye av den daglige informasjonen til medlemmene vil foregå. Du finner gruppen her: Facebook

Om du skal delta på stevner/konkurranser må du i tillegg betale Lisens 625 kr pr år.