Bli medlem

Ønsker du bli medlem i MASTERS Sørlandet (Masør)

Medlemskap i MASØR koster 500 kr pr år. Dette medlemskapet gir deg mange fordeler, blant annet 25% rabatt på Spicheren, og sosial tilhørighet i et miljø som tilbyr mye gøy.

Du registreres som medlem når du har betalt medlemskontigent, og vil da jevnlig også motta informasjon om aktiviteter i klubben, treningstider, svømmestevner og sosiale arrangementer.

Som medlem vil du kunne bli medlem av den lukkede Facebook gruppen Masters Sørlandet kun for medlemmer hvor mye av den daglige informasjonen til medlemmene vil foregå. Du finner gruppen her: Facebook

Om du skal delta på stevner/konkurranser må du i tillegg betale Lisens til Norges Svømmeforbund. 

Ta kontakt med oss i kontaktskjema under eller meld deg inn ved å henvende deg til medlemsansvarlig: Heidi Prestbakmo. Mail: Heidi.Prestbakmo@stromme.org