Sosiale arrangementer

Informasjon om sosiale arrangementer blir gitt til medlemmene på mail og intern fb-side.